Renditingimused

Matkaautot rentima  on  oodatud  kogemusega reisihuvilised,  kes kasutavad mobiilkodu  heaperemehelikult  ja  jätavad  järgmiste reiside tarvis   terve, puhta  ja korras matkaauto.

Kaasaegne elu nõuab reeglite, mõistete, õiguste ja kohustuste lahtikirjutamist:

Üldised renditingimused.

 1. Matkaautot saab rentida isik, kel on kehtiv juhiluba B kat. ja sõidustaazi 5 aastat või rohkem.
 2. Vastutaval rentija vanus üle 25 a.
 3. Rendi tagatis on 500 EUR. Tasutakse enne matkaauto loovutamist.
 4. Rentnik kasutab matkaautot ja paigaldatud lisaseadmeid tootja poolt ette nähtud viisil.
 5. Kasutajad ei suitseta matkaautos, ei vea lemmikloomi, ei töötle ega säilita kala.
 6. Valest kasutamisest tekkinud kahju hüvitatakse vastavalt kahjude likvideerimise kuludele.
 7. Kasutaja annab pärast reisi üle koristatud puhta masina.
 8. Matkaauto  rent sisaldab kuni 11 kg gaasi kasutamist.
 9. Puuduste korral peab koheselt teatama. Puudused (kriimustused, murdumised jm. ) fikseerima. Foto jm.
 10. Rendivara hulka kuulub rida lisaseadmeid ja varustust (List). Vara säilimine ja heaperemehelik kasutamine on rendile võtja vastutuse osa.
 11. Rendi maksumus tasutakse enne reisi algust.
 12. Rendile andja tagab, et autol on rendiperioodil kehtiv liikluskindlustus, ülevaatus.
 13. Matkaauto on nõuetekohaselt hooldatud.
 14. Mõiste: Matkaauto kasutuspäev, kalendripäv millal autot kasutati.
 15. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Auto loovutus  ja tagastus täis paagiga 90 L
 16. Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele, nõuded ei aegu.
 17. Matkaauto ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed, andma otsekohe rendiettevõttele  teada.
 18. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).
 19. Matkaauto tuleb tagastada, (sh külmik)  hoolikalt puhastatuna.  Rendile andjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole  koristatud sama tasemeni kui  see kasutajale üle anti.
 20. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse varuosade ja parandustööde tegelike kulude  alusel.
  Auto rentija võtab  autot vastu võttes täisvastutuse.
  Täishävingu maksumus  29000 EUR + võimalikud tõendatud kõrvalkulud.
 21. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendilevõtjal kohustus  maksta  hilinetud päevade eest topeltrenti. Lisaks  tagatisraha ja järgmise broneerija  poolt tõendatud otsese kahju reisi tarvis ostetud laevapiletite ja muud kulud.